LKS-94 koordinačių sistemos nustatymas

Naujai įdiegus lauko matavimo programą ir atliekant matavimus Lietuvos teritorijoje privaloma naudoti Lietuvos geodezinę koordinačių sistemą LKS-94

Nuo 2016 metų naudojama nauja Lietuvos aukščių sistema (LAS07), ji pakeitė prieš tai buvusią Baltijos aukščių sistemą.

Koordinačių sistemos nustatymas prietaise yra vienkartinis procesas jo kartoti kiekvienam naujam darbui nereikia.

Paspauskite: Job

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas

Paspauskite: New job

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas

Laukelyje "Coordinate system" paspauskite žaliai pažymėtą sritį (žr. pav.)

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas

Pasirinkite: "Lithuania/LKS"

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas

Dialogo lange "Download geodetic file" paspauskite: OK

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas

Palaukite, siunčiamas Lietuvos geoido modelio failas "lit15g.ggf".

Plačiau apie Lietuvos geoido modelio naudojimą: www.geonovus.lt/.../naujasis-geoido-modelis-lit15g

LIT20G modelio įkėlimas rankiniu būdu

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas

Paspauskite: OK

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas

Laukelyje "Name" įveskite pavadinimą : "LKS94-LAS07"

Įrašykite naują koordinačių sistemą į prietaiso atmintį - viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite "varnelę"

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas

Laukelyje "Coordinate system" turi būti parinkta sukurta/aprašyta koordinačių sistema "LKS94-LAS07"

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas

Jeigu norite sukurti naują darbą laukelyje "Job nameįveskite pavadinimą ir paspauskite: OK

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas

Pastaba:
Naujas koordinačių sistemos aprašymas sukurtas išliks ir galės būti naudojamas ateityje kuriant naujus darbus.

Spectra Survey Mobile - LKS94 nustaymas
Gamintojas