Geoido modelis LIT20G.GGF ir jo susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema

Kuomet jau yra sukurtas darbo šablonas LKS94-LAS07 - galima pakeisti arba priskirti aktualų geoido modelį.

Pastaba
Jeigu programa Survey Mobile pagalbinių failų neatsisiuntė automatiškai juos galima atsisiųsti ir įsikelti savarankiškai.

Numatytasis katalogas pagalbiniams failams saugoti Android operacinėje sistemoje yra:

SurveyMobile.Droid/Geodata

Failų naršymui ir perkėlimui gali būti naudojama programėlė "Files" (žr. pav.)

Spectra Survey Mobile LIT20G susiejimas 001

Perkelto geoido failo LIT20G.GGF pvz.

Spectra Survey Mobile LIT20G susiejimas 002

Paleiskite programą
Survey Mobile

Spectra Survey Mobile LIT20G susiejimas 003

Pasirinkite
Manage » Coordinate systems

 

Spectra Survey Mobile LIT20G susiejimas 004

Pasirinkite
LKS94-LAS07

Spectra Survey Mobile LIT20G susiejimas 005

Lange Coordinate system kortelėje Datum susiraskite eilutę Geoid

Spectra Survey Mobile LIT20G susiejimas 006

Jeigu failas įkeltas anksčiau nurodytu keliu (SurveyMobile.Droid/Geodata) tuomet paspauskite geoido modelio pavadinimą. Atsidarius geoido modelių sąrašui pasirinkite LIT20G.

Jeigu geoido failas nebuvo įkeltas į numatytąjį katalogą tuomet pasinaudokite mygtuku "naršyti" esančiu šalia geoido modelio pavadinimo.

Spectra Survey Mobile LIT20G susiejimas 007

Pakeitus geoido modelį pakeitimus išsaugokite, paspauskite varnelės piktogramą (žr. pav.)

Viskas, nauji darbai bus kuriami su parinktu LIT20G geoido modeliu.

Spectra Survey Mobile LIT20G susiejimas 008
Gamintojas
LIT20G.GGF706.59 KB