GPS + GLONASS + GALILEO + Beidou matavimai metodu bazė-roveris

Bazės-roverio matavimo metodas su GNSS imtuvu SP60 ir Android programine įranga Survey Mobile, detalizuota darbo eiga.


  (Galimas trumpesnis pasiruošimo ir matavimo variantas. Tai galima realizuoti pasinaudojus sukurtais "matavimo profiliais" t.y. išsaugoti esamas matavimo konfigūracijas/nustatymus)

  RTK Bazės paruošimas

  Labai atviroje arba atviroje vietoje įrenkite bazinę stotį. Venkite netoli esančių aukštos įtampos perdavimo linijų, pastatų, medžių ar kitų objektų kurie sukelia trukdžius kokybiškam sat. signalų priėmimui.

  Sukurtame darbe pasirinkite RCV ir skiltelyje Connect, laukelyje Device pasirinkite bazinį/stacionarų imtuvą (jo serijos nr.).

  Paspauskite Connect mygtuką.

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Prieš transliuojant korekcijas reikalingas „žinomas taškas“. Atlikite prisijungimą prie LitPOS tinklo.

  Pasirinite Rover » RTK network » Start

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Kortelėje Status galite įvertinti būklę/tikslumą ir t.t.

  Solution type turėtų būti RTKFixed

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Atlikite vieno, bazinio taško matavimus.

  Pasirinkite Survey » Point survey

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Bazinio taško pavadinimas turi būti aiškus ir nepanašus į kitus matuojamus taškus.

  Suteikite matuojamam taškui pavadinimą (pvz.: baz1) ir jį pamatuokite/registruokite.

  p.s.
  Pageidautina, kad bazinio taško pavadinimas būtų unikalus, kad nesidubliuotu su matuojamais taškais t.y. nenaudokite tokių „paprastų“ pavadinimų, kaip: 1, 2, ..., 10, ...,100

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Atsijunkite nuo LitPOS tinklo, bet ne nuo imtuvo.

  RCV » Rover » Stop

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Turint „žinomą tašką“ jau galima paruošti bazinę stotį (GNSS Base).

  Pasirinkite Base » RTK Bluetooth

  Įveskite reikiamus/būtinus parametrus Base site, pasirinkite sąrašo piktogramą.

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Pasirinkite bazinį tašką (nurodykite bazinio taško koordinatę).

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Start mygtuko pagalba įjunkite/paleiskite bazinį imtuvą korekcijų transliavimui.

  Bazė korekcijas turėtų transliuoti vienu iš šių formatų:

  • ATOM standard
  • ATOM compact
  • ATOM super compact
  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  „Bazė transliuoja“

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Duomenų kaupiklį atjunkite nuo bazinio imtuvo.

  Pasirinkite Connect » Disconnect

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  RTK Rover paruošimas

  Nueikite toliau nuo bazinio imtuvo.

  Sujunkite GNSS imtuvą su duomenų kaupikliu/valdikliu.

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Paspauskite RCV ir skiltyje Connect, laukelyje Device pasirinkite „rover“ imtuvą (jo serijos nr.).

  Paspauskite Connect mygtuką.

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Duomenų kaupiklis sujungtas su GNSS imtuvu.

  Pasirinkite Rover

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Pastaba: galima naudoti išsaugotas konfigūracijas

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Kuomet bazė transliuoja pasirinkite Rover » RTK Bluetooth

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Pasirinkite Scan

  Vykdoma bazinio imtuvo paieška...

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Pasirinkite bazinį imtuvą (bazinio imtuvo SN).

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Norėdami tęsti paspauskite OK

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Norėdami tęsti paspauskite Start

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  „Rover“ (judrusis) jungiasi su „Base“ (statinis) imtuvu.

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Kortelėje Status galite įvertinti būklę/tikslumą ir t.t.

  Solution type turėtų būti RTKFixed

  Atkreipkite dėmesį naudojantis savo baze imtuvas naudoja 28 palydovus, o ne ~10 kaip tai buvo tinkle (2019 metais).

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Galite atlikti įprastus matavimus.

  Pasirinkite Survey » Point survey

  Spectra Survey Mobile baze-roveris

  Baigus objekto matavimus galite išjungti imtuvą.

  Pasirinkite RCV » Connect » Disconnect » Ask for receiver shutdown and disconect

  Spectra Survey Mobile baze-roveris
  Gamintojas