Duomenų importas iš GeoMap į "Survey Mobile"

Duomenų eksportas *.txt ir *.dxf formatais iš GeoMap ir jų importas į lauko matavimo programinę įrangą Spectra Survey Mobile.

GeoMap programoje pasirinkite: Geo » Piketų nužymėjimo failų sukūrimas

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Pasirinkite piketus/taškus

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Išsaugokite csv failą tolimesniam perkėlimui į duomenų kaupiklį.

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Taip pat yra patogu brėžinio linijas išsaugoti dxf formatu ir jas importuoti į Survey Mobile, kaip pagalbinę medžiagą.

Arba galima išsaugoti brėžinio linijas ir taškus dxf formatu, tuomet importo metų bus sukurtos ir linijos ir taškai, tačiau taškų numeracija nesutaps su brėžinio numeracija.

GeoMap programoje pasirinkite: Failas » Išsaugoti nauju vardu...

 

Pastaba:
Taigi Jūsų pasirinkimas kurį metodą naudoti. Gal tik būtu svarbu vienu metu nenaudoti abiejų t.y. eksportuoti taškus į csv failą ir po to dar dxf failą paruošti su linijomis ir taškais. Tuomet importo metu bus dubliuojami tie patys taškai.

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Išsaugokite dxf failą tolimesniam perkėlimui į duomenų kaupiklį.

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Abu failus perkelkite į duomenų kaupikli šiuo keliu: SurveyMobile.Droid » Import

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Programoje "Survey Mobile"

Paspauskite piktogramą: Tools

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Pasirinkite: Import

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Pasirinkite: Survey Mobile Point

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Nurodykite: failo tipą "File type" ir šablono pavadinimą "Template" taip kaip parodyta pav.

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Pastaba:
Taškų importo šablono pvz.

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Pažymėkite importuojamą failą

Paspauskite mygtuką: Import

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Importo rezultatai.

Number of failed rows - turėtų būti 0

Spustelkite: OK

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Jeigu reikia galite peržiūrėti visus taškus, pasirinkite: Manage » Data » Points

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Visų taškų sąrašas (importas pavyko)

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

DXF importas vykdomas analogiškai tik pasirenkama: Tools » Import » AutoCAD DXF

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Pasirinkite matavimo vienetus.

Pažymėkite importuoją failą.

Paspauskite mygtuką: Import

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Sėkmingai importavus galima peržiūrėti importuoto failo savybes

Paspauskite mygtuką: Preview

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Spustelkite: varnelę (višutinis dešinys kampas)

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Prisijunkite prie tinklo: Rcv (apatinis dešinys kampas)

Detaliau apie prisijungimą prie tinklo skaitykite čia

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Sėkmingai prisijungus kortelėje "Status" turite matyti sprendimo tipo rezultatą, pvz.: RTKFixed

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Taškų nužymėjimui pasirinkite: Survey » Point stakeout

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Eilutėje "Point name" nurodykite ženklinamo taško numerį.

Paspauskite: Start

Pastaba:
tašką galite pasirinkti iš sąrašo (pirma piktograma nuo viršaus).

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap

Taškų sąrašas

Spectra Survey Mobile - importas iš GeoMap
Gamintojas