Tipinio darbo šablono kūrimas

Darbo šablono pagrindu yra kuriami nauji darbai su iš anksto įvestais parametrais kaip:

  • Koordinačių sistema;
  • Matavimo vienetai;
  • Kodų biblioteka;
  • Kiti papildomi duomenys;

Toliau bus kuriamas darbo šablonas skirtas matuoti Lietuvos valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94 su aukščių sistema LAS07 kurios pagrindas yra geoido modelis LIT15G

Pastaba:
LIT20G geoidas yra patikslintas LIT15G, jis galioja nuo 2021 sausio 1 d.

Pasirinkite

Nustatymai » Šablonai

Trimble Access - Darbo šablono kūrimas

Lange "Pasirinkti koordinačių sistemą" pažymėkite "Rinktis iš bibliotekos" ir paspauskite "Kitas"

Trimble Access - Darbo šablono kūrimas

Kitame lange "Pasirinkti koordinačių sistemą" įveskite viską taip taip kaip parodyta pav.

Pastaba:
Jeigu pasirinkus "Naudoti geoido modelį = Taip" laukelis "Geoido modelis" yra tuščias t.y. negalite pasirinkti "lit15g.ggf", "lit20g.ggf" ar kito *.ggf failo jums reikia atsisiųsti šį failą į duomenų kaupiklį, kaip tai aprašyta šiame puslapyje: Pagalbiniai failai

Trimble Access - Darbo šablonas

Įveskite naujai kuriamo šablono pavadinimą, pvz.:

  • LKS94-LAS07-LIT15G
  • LKS94-LAS07-LIT20G

Šablono savybių dalyje galite keisti nustatymus taip, kad jums būtų patogu naudotis programa darbo metu.

Tačiau kai kuriuos nustatymus rekomenduojame pakeisti taip, kaip aprašyta toliau.

Skaič. nustatymai
Pagal nutylėjimą būna parinkta "žemė", pakeitus pasirinkimą į "tinklelis" žemės sklypo plotas bus skaičiuojamas horizontalioje projekcijoje (priešingu atveju gausite žemės sklypo paviršiaus plotą).

Kodų biblioteka
Kodų biblioteka patogu susieti su braižymui naudojamos programos kodais. Šiuo atveju yra paruošta GeoMap stiliaus kodų biblioteka.

Trimble Access - Darbo šablono kūrimas

Priskirkite kodų biblioteką darbo šablonui ir paspauskite "Priimti".

Trimble Access - Darbo šablono kūrimas

Jeigu daugiau specifinių pasirinkimų daryti nereikia, lange "Naujas šablonas" paspauskite "Priimti" ir šablonas bus išsaugotas tolimesniam naudojimui.

Pastaba:
Šablono redagavimas šiame lange nepakeičia jau esamų darbų savybių. Taigi esant poreikiui jį galite redaguoti.
Norint pakeisti jau sukurtų darbų savybes reiktų "atsidaryti" konkretų darbą ir jame atlikti pakeitimus.

Trimble Access - Darbo šablono kūrimas
Gamintojas