Taškų eksportas iš darbinio (*.job) failo su File and Report Generator

Programa "File and Report Generator" gali būti naudojama:

  • matavimo ataskaitų;
  • tinkintų išvesties failų generavimui pvz. txt/csv tipo failams kurie pritaikyti importuoti į CAD tipo programas.

File and Report Generator yra nemokama ir diegiama papildomai. Atsisiųsti programą galima iš šio puslapio: http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-431584/ASCIIFileGenInstall.exe


https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess/latest/en/Job-additional-settings.htm

Darbo savybės » Papildomos nuostatos » Naudojami aprašymai = Taip

Laukelyje "Source JobXML or Job file" parinkite darbinį failą iš Trimble Access programos (*.job).

Laukelyje "Output format" parinkite formato failo aprašą (*.xsl).

Programos File and Report Generator pagrindinis langas
Gamintojas