Prizmių/reflektorių konstantos ir jų įvedimas

Įsigijus ar pradėjus naudoti naują geodezinę prizmę jos parametrus reikia įvesti į prietaisą. Neteisingai įvesti parametrai įtakos atstumų matavimų rezultatus/tikslumą.

Pvz. naudojantis prizme kurios konstanta yra -34, o prietaise matavimo metu parinkus prizmę su 0 (nuline) konstanta, gausite 34 mm atstumo matavimo skirtumą nuo realaus matuojamo atstumo.


Video apie Seco Nodal Point prizmes.

Prizmės parametrų keitimui paspauskite prizmės piktogramą esančią dešiniajame menu.

Trimble Access - prizmių konstantos

Atsidariusiame kontekstiniame menu paspauskite ?.???m

Trimble Access - prizmių konstantos

Atsidarius langui "Reflektorius 1" įveskite prizmės aukštį (Taikinio aukštis) ir konstantą (Prizmės konstanta).

Trimble Access - prizmių konstantos

Jeigu tai viena prizmė kurią planuojate naudoti paspauskite
Priimti/Enter

Jeigu norite pridėti daugiau prizmių, paspauskite
Pridėti

Trimble Access - prizmių konstantos

Antros prizmės nustatymas/pridėjimas.

Analogiškai pirmai, suveskite reikiamus parametrus.

Trimble Access - prizmių konstantos

Visų prizmių sąrašą galite matyti paspaudę prizmės piktogramą esančią dešiniajame menu.

Prizmės pasirinkimui paspauskite jos pavadinimą, pvz.: Reflektorius 1, Reflektorius 2 ir t.t.

Pagal poreikį yra galimybė priskirti/pakeisti prizmių pavadinimus, pvz.: GPH1, 360* ir pan.

Pasirinkimas Lazeris skirtas bereflektoriniam matavimui t.y. be prizmės.

Trimble Access - prizmių konstantos

SECO prizmių pavyzdžiai su nurodytomis konstantomis (milimetrais) kurios turėtų būti įvedamos Trimble Access programoje.

SECO prizmes su konstantomis (Trimble Access)
Gamintojas