Pavienių taškų įvedimas ir nužymėjimas

Pavienių taškų įvedimas ir paženklinimas vietovėje, darbo eiga.

Sukurtame darbe paspauskite piktogramą: Tools

Spectra Mobile Survey - Taško įvedimas - 01

Pasirinkite: Define

Spectra Mobile Survey - Taško įvedimas - 02

Pasirinkite: Points

Spectra Mobile Survey - Taško įvedimas - 03

Įveskite taško koordinates ir kt. duomenis.

  • Point name - taško pavadinimas arba taško numeris
  • Point code- taško kodas
  • Jeigu tai kontrolinis* taškas pažymėkite varnelę prie - Control point
  • North - X koordinatė
  • East - Y koordinatė
  • Elevation - aukštis

Pastaba:
* - kontrolinis taškas tai taškas įtvirtintas vietovėje nuolatiniu ženklu su žinomomis koordinatėmis.

Spectra Mobile Survey - Taško įvedimas - 04

Taško įrašymui į prietaiso atminti paspauskite: Add

Jeigu reikia įveskite daugiau taškų koordinačių, priešingu atveju grįžkite į pagrindinį programos langą "<" mygtuko pagalba.

Spectra Mobile Survey - Taško įvedimas - 05

Grįžus į pagrindinį (pirmą) programos langą pasirinkite : Survey » Point Stakeout

Nurodykite ženklinamo taško numerį.

Matavimo tikslumas nurodomas viršutiniame kairiame ekrano kampe. (HP:0.017m VP:0.022m)

Kryptis (link kur eiti) ekrane pažymėta kaip "Target point".

Paženklinus konkretų tašką vietovėje jį galima ir pamatuoti "Measure" mygtuko pagalba, tam atvejui jeigu reikia paruošti taškų nužymėjimo ataskaitą.

Spectra Mobile Survey - Taško įvedimas - 14
Gamintojas