Kalbos pasirenkamos/papildomos programos diegimo metu.

Naudojama kalba gali būti pakeista Trimble Access nustatymų lange.

Paleiskite programą "Trimble Access".

Trimble Access Android

Trimble Access startuoja...

Trimble Access Android start

Pasirinkite Settings » Language

Trimble Access Android - Settings

Lange "Select language", laukelyje "Language" pasirinkite "Lithuanian" ir paspauskite "Accept".

Trimble Access Android - Select Language

Kalbos keitimui reikalingas programos perkrovimas.

Paspauskite "Yes".

Naujai parinkta kalba bus pakeista kito programos paleidimo metu.

Trimble Access Android - Relaunch Confirm
Gamintojas