Naujo darbo kūrimas, prisijungimas prie LitPOS ir taškų matavimas

Galima darbo eiga naujo darbo kūrimui, prisijungimui prie LitPOS tinko ir pavienių taškų registravimui.

Paspauskite: Job

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Paspauskite: New job

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Laukelyje "Job name" įveskite darbo pavadinimą.

Atkreipkite dėmesį, kad parinkta/aktyvi koordinačių sistema yra: LKS-94

Norėdami tęsti paspauskite mygtuką: OK

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Paspauskite: Rcv. (žr. pav.)

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Paspauskite mygtuką: Connect

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Palaukite, vyksta jungimasis per Bluetooth prie GNSS imtuvo...

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Pasirinkite kortelę: Rover

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Pasirinkite: sąrašo piktogramą (žr. pav.)

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Pasirinkite: GNSS profilį

Pastaba:
GNSS profilyje yra saugoma prisijungimo informacija prie referencinių stočių tinklo (LitPOS).

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Paspauskite mygtuką: Start

Matavimas/prisijungimas pradedamas...

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Pasirinkite kortelę: Status

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Jeigu prisijungimas prie tinklo yra sėkmingas ir yra gaunama korekcija, tuomet eilutėse:

  • "Correction age" turi būti rodoma "1s"
  • "Solution type" gali būti "RTKFixed" arba "RTKFloat"

Norėdami tęsti/grįžti į pagrindinį užduočių pasirinkimo langą paspauskite: Rcv.

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Paspauskite piktogramą: Survey

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Paspauskite: Point survey

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Įveskite matuojamo taško duomenis:

  • Point name - taško numeris
  • Point code - taško kodas
  • Epochs - matavimo ciklų kiekis

Registruokite: Measure arba apatinis garso mygtukas (-)

Atkreipkite dėmesį, kad taškai turi būti registruojami kuomet  "Soliution type" yra RTKFixed

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Baigiant darbą paspauskite: Rcv. » Stop

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Sulaukite patvirtinimo: RTK now stopped

Pasirinkite kortelę: Connect

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Pasirinkite: Disconnect (rodyklė į kairę)

Paspauskite: Ask for receiver shutdown and disconect

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Sulaukite patvirtinimo: Receiver disconected...

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Duomenų kaupiklio klaviatūroje paspauskite: <

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai

Paspauskite: OK ir programa išsijungs.

Spectra Survey Mobile - naujas darbas, matavimai
Gamintojas