Linijos sukūrimas ir nužymėjimas vietovėje

Prieš ženklinant liniją vietovėje ją reikės susikurti lauko matavimo programoje.

Jeigu ženklinamų linijų yra daug, rekomenduojame jas susikurti iš anksto.

Paspauskite piktogramą: Tools

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 01

Paspauskite: Line Stakeout

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 02

Pasirinkite: Straight line

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 03

Laukelyje "Antena height" pasitikrinkite ar tinkamas kartelės aukštis (aukščio nužymėjimui)

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 04

Eilutėje Name pasirinkite liniją "iš sąrašo" arba pasirinkite "iš žemėlapio" arba "įveskite ranka" linijos taškų koordinates.

Šiuo atveju bus naudojamas "įvesta ranka" metodas.

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 05

Laukelyje "Name" įrašykite naujai kuriamos linijos pavadinimą
(pvz.: riba2-3, riba3-4)

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 06

Būtini laukeliai:

  • Start Point - linijos pradžios taškas
  • End Point - linijos pabaigos taškas
  • Interval - linijos segmentų skaičius
Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 07

Nurodome linijos pradžios tašką pasirinkdami "iš sąrašo".

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 08

Taškų sąrašas, linijos pradžios pasirinkimui.

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 09

Nurodome linijos pabaigos tašką pasirinkdami "iš sąrašo".

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 10

Taškų sąrašas, linijos pabaigos pasirinkimui.

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 11

Interval - linijos segmento ilgis

Spauskite: Add

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 12

H. tolerance - nužymėjimo tikslumas

Paspauskite: Start

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 13

Station: atskaitos taškas

Offset (L-/R+): linijos lygiagretus atidėjimas (Kailė/Dešinė)

Current station: atstumas nuo atskaitos pradžios išilgai linijai

Left / Right Offset to line: statmuo iki linijos nuo esamos pozicijos

Forward distance to target / Backward distance totarget: atstumas iki taikinio išilgai linijos

Backward / Rightward: atstumas iki taikinio

Upward / Downward: aukštis iki taikinio

Spectra Geospatial Survey Mobile linijos nuzymejimas 14

...

 Spectra Survey Mobile linijos nuzymejimo schema
Gamintojas